Cech majstrov údržby

Koncepcia CMM

Manažment konfigurácie údržby

 

Popis stupňa :

-  stroj (pracovisko)

-  činnosti

-  pracovníci

-  metódy

 

Ciele :

Ekonomické

 

Technické

 

 

Organizačné

 

Počiatočné prínosy z implementácie CMM:

 

- zníženie poruchovosti o 20 až 25 % za rok,

- zvýšenie pohotovosti o 2 až  2,5 % za rok,

-  zvýšenie CEZ  o 4 až 5 % za rok,

-  zlepšenie strednej doby do poruchy,

-  zlepšenie strednej doby údržby,

-  zníženie počtu nezhodných výrobkov,

-  zníženie počtu úrazov,

-  zlepšenie technického využitia o 3 –  4 % za rok,

-  minimálne 1 zlepšenie na pracovníka za rok,

-  zmena pomeru plánovanej údržby k údržbe po poruche,

-  zachovanie, alebo zníženie nákladov na údržbu o ... %.