31.3.-1.4.2022 Postupy optimalizácie procesov údržby

Rýchla a kvalitná realizácia údržbárskych prác je v  prevažnej väčšine prípadov spojená s plánom údržby, požadovanými kapacitami pracovníkov a tiež výmenou opotrebovaných alebo poškodených dielov za diely nové. Pričom opravu môžeme realizovať systémom údržby po poruche, alebo jej môžeme predchádzať systémom preventívnej a prediktívnej údržby, kedy sa môžeme na opravu pripraviť a eliminovať tak potrebu náhradných dielov na sklade a lepšie využiť kapacity pracovníkov údržby. Cieľom odborného workshopu je oboznámiť Vás s postupmi optimalizácie  procesov údržby a najmä podeliť sa o skúsenosti a prínosy pre údržbu.

Cieľová skupina :

Program je určený vedúcim útvarov údržby, hlavným mechanikom podnikov, majstrom, plánovačom údržby a nákupu NDaM.

Čo Vám školenie poskytne :

 • zistíte, či dokumentovaný systém riadenia údržby a jeho procesy  a činnosti zodpovedajú určeným požiadavkám;
 • overíte si, či systém riadenia údržby vytvára podmienky pre splnenie požiadaviek výroby;
 • oboznámite sa s potenciálmi na redukciu zdrojov a nákladov na údržbu;
 • oboznámite sa s kľúčovými indikátormi výkonnosti procesov údržby;
 • získate skúsenosť s tvorbou systémových zlepšení a  akčných plánov pre ich realizáciu (resp. projektov).

Program: pozvánka /prihláška

1.deň – štvrtok (31. 3. 2022)

 • Trendy v systémoch údržby a požiadavky praxe.
 • Hodnotenie efektívnosti a stavu údržby.
 • Využitie kľúčových ukazovateľov údržby ako prostriedok komunikácie a motivácie pracovníkov údržby.
 • Postupy optimalizácie procesov údržby :
  • Metódy a nástroje na identifikáciu strát v údržbe.
  • Organizácia a riadenie údržby po poruche

2.deň – piatok (1. 4. 2022)

 • Postupy optimalizácie procesov údržby :
  • Plánovanie a rozvrhovanie plánovanej údržby.
  • Optimalizácia preventívnej údržby.
  • Optimalizácia zásob náhradných dielov a materiálu, ich riadenie.
  • Štandardizácia a vizualizácia procesov údržby.
  • Organizácia a riadenie údržby s požiadavkami IATF 16949.
  • Stratégia a systémy údržby v organizácii.

Miesto:

CENTRUM VZDELÁVANIA Slovenskej pošty, a. s. v Belušských Slatinách (pri Púchove)

Ubytovanie je zabezpečené, ale nie je zahrnuté vo vložnom.

V prípade záujmu bude večer k dispozícii : sauna, vírivka.

Organizačný  garant :

            Ing. Miroslav Rakyta

            CONSULTING

            010 07 Žilina

            Mobil : 0905 231 368

           e-mail: miroslav.rakyta@TPM.sk

Vyplnenú  a potvrdenú prihlášku pošlite najneskôr do  28. marca 2022

Informácia pre účastníkov :

Ak sa nezúčastníte seminára po prihlásení a zaplatení vložného, nebude Vám účastnícky poplatok vrátený. Prijatie prihlášok potvrdzujeme. Možnosť  poslania  náhradníka.

Školenie je určené len pre podnikovú prax, nie pre poradenské  a konzultačné spoločnosti.

Comments are closed.