Otázky a odpovede

PANELOVÉ  DISKUSIE NA POŽADOVANÉ TÉMY:

Odpoveda Miroslav Rakyta

Odpovede na vaše otázky a požiadavky na tému panelovej diskusie:

 1. Plánovač údržby píše:

  U ktorých procesoch údržby vidíte najväčší potenciál na redukciu nákladov na údržbu a prečo ?

  • Rakyta Miroslav píše:

   Ďakujem za otázku. Ja osobne vidím najväčší potenciál v plánovaní opráv, ktoré by mali vychádzať zo zistení pri výkone preventívnej údržby. Na to nadväzuje obstaranie a nákup náhradných dielov, kde je momentálne hlavným kritériom „CENA“, vyhráva najlacnejší a neporovnáva sa cena a životnosť náhradného dielu. Dôležitým procesom je preventívna údržba, hlavne plánovanie intervalov preventívnej údržby – prepočet medze poškodenia, stredná doba prevádzky medzi poruchami (MTBF) a stredná doba prvej poruchy po výkone preventívnej údržby. Tzn. po výkone preventívnej údržby by mal byť o kontrolovanom konštrukčnom celku o defektných stavoch a zistených potenciálnych poruchách záznam pracovníkom, odporúčania pre plán opráv a obstaranie náhradného dielu. Ak nie je záznam, tak napr. najbližších 15 až 20 dní (alebo vypočítaný interval podľa typu výroby) by tam nemala nastať porucha. Pracovník vykonávajúci preventívnu činnosť musí garantovať splnenie svojho výkonu. Nesmie to byť len zápis o výkone kvôli „Auditu“, bez jeho výkonu. Intervaly sa väčšinou zachovávajú od odporúčaní dodávateľom a nie skutočného stavu zariadenia. Potom tieto procesy majú dopad na náklady na údržbu po poruche a straty z produkcie. Samozrejme, že tieto procesy môžu byť vykonávané iba vtedy, keď výroba dá včas k dispozícií zariadenie a nie až potom, keď vznikne porucha.

 2. Hladký píše:

  Dobre pán Rakyta, ďakujem. Pripravím projekt. Chcem sa ešte spýtať. Ak pripravím projekt – garantujete mi, že implementácia TPM nebude mať dopad na redukciu pracovníkov ? Aké máte skusenosti z implementácií ?

  • Rakyta Miroslav píše:

   Pán Hladký, garantujem. Riešil som veľa projektov TPM, ale ešte sa mi nestalo, aby som redukoval náklady na údržbu redukciou počtu pracovníkov údržby. Pri implementácií TPM musíte prehodnotiť preventívnu a plánovanú údržbu, nastaviť autonómnu údržbu, vypracovať štandardy, nastaviť správne hladiny náhradných dielov, atď. Preto potrebujem pri implementáciách znalosti pracovníkov údržby v podniku, nie ich racionalizovať.
   Neviem garantovať iné projekty implementácie TPM, či nebola racionalizácia pracovníkov údržby, ak projekty riešili iné veľké a na Slovensku známe poradenské spoločnosti.

 3. Hladký píše:

  Chcem sa spýtať. Mám problém presadiť TPM u manažmentu a presvedčiť ho o jeho význame. Ako dokážete dokladovať, že TPM je efektívne, aby ste presvedčili manažment ?

  • Rakyta Miroslav píše:

   Dobrý večer pán Hladký,
   ospravedlňujem sa, že som nereagoval skôr. Čo sa týka Vašej otázky. Môj názor zo skúsenosti je, ak musíte presviedčať manažment, že je potrebné zavádzať TPM, tak to nerobte !!! Vôbec TPM nezačínajte. Váš podnik musí byť z hľadiska nákladov na údržbu, z hľadiska ostatných nákladov i výkonov na tom veľmi dobre. Ste najlepší na trhu. Skôr by sa na Vás ako osobu manažment pozeral, že nemáte čo robiť.
   Totiž, TPM sa na Slovensku implementuje z 3 dôvodov :
   1. Považuje sa to za prestíž, lebo to majú aj ostatné podniky aj keď to nič neprinesie – len SLOGAN – prínosy žiadne, len štandardy na strojoch, ktoré nikto nedodržuje.
   2. TPM sa chápe ako autonómna údržba. Nevhodne vysvetlené TPM manažmentu od konzultačnej spoločnosti, že je potrebné presunúť časť údržby na pracovníkov výroby (vytvoriť autonómnu údržbu) a tým redukovať kapacity údržby (znížiť počet pracovníkov údržby). Týmto spôsobom redukovať náklady, resp. údržbu outsourcovať. „Je to možné, ale len z krátkodobého hľadiska“. Z dlhodobého hľadiska sa Vám zvýši počet porúch, zníži spoľahlivosť strojov, efektívnosť strojov a zariadení, zvýšia náklady na údržbu.
   3. Z dôvodu zvýšenia efektívnosti výroby i údržby. V tomto prípade je potrebné prehodnotiť pri implementácií TPM v prvej etape najskôr systém hodnotenie efektívnosti a výkonnosti strojov, systém výkonu údržby po poruche, systém plánovania opráv a preventívnej údržby. Napočítať finančné potenciály zlepšenia – redukciou strát na údržbe (bez redukcie pracovníkov údržby) – znížite prvú časť nákladov na údržbu na jednotku produkcie. V druhej etape presunúť časť údržby na obsluhu (vytvoriť autonómnu údržbu). Obsluha by mala prevziať zodpovednosť za starostlivosť, lebo pri stroji pracuje 8 až 12 hodín. Pozná jeho stav. Dochádza k zmene podnikovej kultúry a podnik na implementáciu vynaloží minimálne náklady.
   Odpoveď na Vašu otázku pán Hladký je: vypracujte projekt na jednu vybranú prevádzku, kde máte najväčšie náklady na údržbu a najmenšiu celkovú efektívnosť strojov a zariadení z dôvodu porúch. Navrhnite ukazovatele hodnotenia pre výrobu, údržbu a technickú prípravu výroby (TPV) a ich korelačné závislosti vizualizujte. Určite ciele zlepšenia na 9 mesiacov po jednotlivých mesiacoch. Spracujte harmonogram úloh pre výrobu, údržbu, TPV na 9 mesiacov a navrhnite prezentujúcich – s ich súhlasom (nie zodpovedných) na mesačné mítingy. Preto nie zodpovedných, lebo za výsledky je zodpovedný manažment na jednotlivých stupňoch riadenia.
   Ponúknite 10 % zníženie nákladov na údržbu s tým, že čas, ktorý dáte k dispozícií výroba využije a zvýši celkovú efektívnosť minimálne o 5 až 7 %.
   Ak Vám manažment povie, že súhlasí – nech to realizujete, nech sú Vám všetci k dispozícii, tak sa do toho pustite a výsledky budú už v priebehu 3 mesiacov.
   Ak sa manažment prítomných opýta, čo si o tom myslia, tak si vypočujte ich názor a TPM ďalej neponúkajte.

 4. Rakyta Miroslav píše:

  Dobrý deň, nie všetci nemôžu robiť profesiu prevádzkového údržbára. Údržbár je pracovník, ktorý nemá rád monotónnu prácu, má technické zručnosti, vie dokázať improvizovať a v prípade potreby musí byť ochotný byť v pohotovosti. Okrem toho vzhľadom na stále sa inovujúci strojový park sa musí stále vzdelávať v oblasti nových trendov údržby. Veľmi dôležitá vec je, že musí byť tímový hráč a komunikatívny. Komunikatívny preto, lebo pracovníci údržby väčšinou nie vždy majú ochotu písať – radšej budú robiť manuálnu prácu.
  Dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poprial i všetkým pracovníkom údržby, čarovné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2015 veľa šťastia, zdravia a čo najmenej stresov v práci.

 5. Rakyta Miroslav píše:

  Ďakujem za otázku. Stále v povedomí manažérov vo výrobných organizáciách prevláda názor, že údržba je proces, ktorý nepridáva hodnotu. Nie je to pravda. Viete si predstaviť život bez lekárov – určite nie. Viete si predstaviť výrobný podnik bez údržby – ja nie ! Problém je v tom, že pracovníci údržby svojou tvorivou činnosťou pri opravách zlepšujú zariadenia, dávajú nápravné opatrenia. Avšak nikde to neevidujú. Pre nich je dôležité, aby bolo zariadenie čo najrýchlejšie funkčné (vedia spraviť provizórne riešenie), len aby sa vyrábalo.
  Na čo sa kladie dôraz v súčasnosti na strojoch a zariadenia je ich presnosť. Dnes je presnosť a kvalita produktu jedna z najdôležitejších faktorov pri výrobe a nielen z pohľadu šetrenia nákladov, ale aj z pohľadu potenciálneho poškodenia majetku, kde je potrebná prevencia. Kto dokáže udržiavať zariadenie v požadovanej presnosti, spôsobilom a spoľahlivom stave počas jeho životného cyklu ? ÚDRŽBA. Pracovníci údržby !!! Odpoveď na Vašu otázku je : Údržba je procesom, ktorý tiež pridáva pre výrobný podnik pridanú hodnotu.

Pridaj komentár