PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2020
Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém, napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva
Read More
Aktuálne pripravované semináre
Optimalizácia procesov údržby, 27. – 28. 2. 2020 v CENTRUM VZDELÁVANIA Slovenskej pošty, a.s. v Belušských Slatinách (pri Púchove)
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT
Read More