PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2017
Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém, napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva
Read More
Aktuálne pripravované semináre
Tvorba a optimalizácia preventívnej údržby, TPM pre majstrov výroby a údržby.
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT 2017
Read More