PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2017
Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém, napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva
Read More
Aktuálne pripravované semináre
Štíhla a efektívna údržba: 27.4. - 28.4. 2017, Žilina. // TPM Expert 2017: 25.5. - 26.5. 2017, Žilina. // Optimalizácia skladového hospodárstva v údržbe: 15.6. - 16.6.2017, Žilina.
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT 2017
Read More