PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2016
Investícia do vzdelávania sa Vám určite vráti formou implementácií získaných znalostí vo Vašej spoločnosti. Po absolvovaní školenia Vám ponúkame konzultácie k danej téme, alebo realizáciu, resp. koordináciu vo Vašej spoločnosti. V roku 2016 bude obsah vzdelávacích akcií orientovaný najmä na redukciu nákladov a zvyšovanie efektívnosti údržby bez dopadu na výkonnosť výrobného systému.
Read More
Aktuálne pripravované semináre
Tvorba stratégie údržby, Plánovanie a rozvrhovanie údržby, Logistický systém obstarávania a riadenia náhradný dielov a materiálu, Lean údržba.
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT 2016
Read More