PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2022
Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém, napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva
Read More
Aktuálne pripravované semináre
POSTUPY OPTIMALIZÁCIE PROCESOV ÚDRŽBY, 31. 3. 2022 – 1. 4. 2022 v Centre vzdelávania SLOVENSKEJ POŠTY, a. s., v Belušských Slatinách pri Púchove.
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT
Read More