PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2018
Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém, napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva
Read More
Aktuálne pripravované semináre
Praktické TPM, 25. – 27. 4. 2018 v Penzióne PARS, ŽILINA
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT 2018
Read More