PLÁN VZDELÁVACÍCH AKCIÍ NA ROK 2017
Ponúkame pripraviť plán vzdelávania pre Vašich pracovníkov na Vaše podnikové podmienky i s následnou realizáciou – formou workshopov, alebo projektov. V prípade záujmu zabezpečiť vzdelávanie i mimo ponúkaných tém, napr. plánovanie a rozvrhovanie údržby, manažment kvality, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva
Read More
Aktuálne pripravované semináre
Program TPM /organizácia, štandardizácia, tréning, udržiavanie/, 6. - 8. 9. 2017 v Penzióne PARS, ŽILINA.
Read More
TRÉNINGOVÝ PROGRAM:
TPM EXPERT 2017
Read More