Riešenie problémov

Analýza príčin a dôsledkov problémov, strát,  porúch  a nezhodnej produkcie

Problémy, ktoré spôsobujú prestoje, nezhodnú produkciu  a poruchy, možno rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • náhle, náhodne sa vyskytujúce problémy – obyčajne majú jedinú príčinu, ktorú je možné relatívne jednodu­cho analyzovať a odstrániť (Kaizen, 5x prečo)
 • chronické problémy – majú viaceré komplikované príči­ny, ktoré je relatívne ťažké analyzovať a odstrániť

 

Metódy a nástroje riešenia v rámci Kaizenu a ich postupnosť:

 • Identifikácia a popis problému
 • Analýza problému :
  • 7 starých a nových nástrojov kvality,
  • Ishikawov diagram,
  • Paretová analýza,
  • ABC analýza,
  • 5x prečo,
  • Globál 8D,
  • PM analýza,
  • EWO analýza,
  • DMAIC,
  • FMEA/FMECA analýza,
  • VSM na údržbe (VA/NVA),
  • KVP
 • Grafická vizualizácia strát
 • Vypravovanie akčného plánu nápravných opatrení
 • Štandardizácia a vizualizácia opatrení
 • Monitoring nápravných opatrení

 

Využite služby nezávislého moderátora, znalého jednotlivých metód, ktorý dokáže získať požadované informácie pre úspešné vyriešenie problému a jeho procesnú štandardizáciu.

Vzhľadom k tomu ponúkame službu moderovania workshopov na chronické problémy, alebo často sa opakujúce problémy.

Comments are closed.