Tréningy

Plán tréningových akcií

Investícia do tréningu sa Vám vráti jednak po ekonomickej stránke ako i zapojením pracovníkov do podnikových zmien. Výchovou vlastných kvalifikovaných pracovných sa Vám určite vráti formou implementácií získaných znalostí a zručností z tréningov vo Vašej spoločnosti na ďalších pracoviskách. Po absolvovaní školenia Vám ponúkame konzultácie k danej téme, alebo realizáciu, resp. koordináciu vo Vašej spoločnosti.

P.č. Téma (teoretická časť + praktická ukážka,  realizácia) Počet dní
1. Audit údržby 3
Zhodnotenie stavu údržby v kontexte požiadaviek transformácie na  digitalizáciu údržby
2. 6S a Autonómna údržba 1
Workshop – praktická tréningová realizácia na vybranom pracovisku 2 (resp.3)
3. Optimalizácia preventívnej údržby 1
Workshop – praktická tréningová realizácia na vybranom stroji (linke) 2 (resp.3)
4. Redukcia časov prípravy výroby – SMED 1
Workshop – praktická tréningová realizácia metodiky SMED na vybranom stroji (linke) 2 (resp.3)
5. LOTO – (Lock Out – Tag Out) – zaistenie zariadenia voči náhodnému spusteniu všetkých energií 1
Workshop – praktická tréningová  realizácia na vybranom stroji (linke) 2 (resp.3)
6. FMECA – Analýza druhov, dôsledkov a kritickosti porúch 1
Workshop – praktická tréningová  realizácia na vybranom stroji 2 (resp.3)

Cena:  na základe dohody              Termín: na základe dohody

Comments are closed.