Tréningy

Plán tréningových akcií

Investícia do tréningu sa Vám vráti jednak po ekonomickej stránke ako i zapojením pracovníkov do podnikových zmien. Výchovou vlastných kvalifikovaných pracovných sa Vám určite vráti formou implementácií získaných znalostí a zručností z tréningov vo Vašej spoločnosti na ďalších pracoviskách. Po absolvovaní školenia Vám ponúkame konzultácie k danej téme, alebo realizáciu, resp. koordináciu vo Vašej spoločnosti.

<plán vzdelávania 2024.pdf>

P. č.

Téma (teoretická časť + praktická ukážka,  realizácia)

Počet dní

1.

Audit údržby

Zhodnotenie stavu údržby v kontexte požiadaviek transformácie na  digitalizáciu údržby

3

2.

6S a Autonómna údržba

Workshop – praktická tréningová realizácia na vybranom pracovisku

1

2 (resp.3)

3.

Optimalizácia preventívnej údržby

Workshop – praktická tréningová realizácia na vybranom stroji (linke)

1

2 (resp.3)

4.

Redukcia časov prípravy výroby – SMED

Workshop – praktická tréningová realizácia metodiky SMED na vybranom stroji (linke)

1

2 (resp.3)

5.

LOTO – (Lock Out – Tag Out) – zaistenie zariadenia voči náhodnému spusteniu všetkých energií

Workshop – praktická tréningová  realizácia na vybranom stroji (linke)

1

2 (resp.3)

6.

FMECA – Analýza druhov, dôsledkov a kritickosti porúch

Workshop – praktická tréningová  realizácia na vybranom stroji

1

2 (resp.3)

7.

Štatistická regulácia procesov

tréning nástrojov kvality, štatistickej regulácie procesov a hodnotenia spôsobilosti a stability procesov a strojov. 

1

8.

Štíhla výroba (Lean manufacturing)

tréning implementácie metód a nástrojov podniku svetovej triedy pre redukciu strát a nákladov.

2

 

Cena:  na základe dohody a nákladov na vzdelávanie, resp.  možná realizácia Auditu a  nápravných ako dozor a konzultácie na základe predpokladaných prínosov                                                 
Termíny: na základe dohody.

Comments are closed.