O nás

Cech majstrov  údržby sa zameriava na okruhy tém, ktoré sú vo vysokej miere využiteľné v podnikovej praxi, sú zaujímavé a prínosom pre výrobné podniky v oblasti výroby a údržby.  Má bohaté skúsenosti z implementácií TPM v  zahraničných podnikoch, ako napr. podnikoch v Nórsku a Rakúsku.

Cech majstrov údržby bol založený v roku  2000,  má už 23 ročnú tradíciu s implementáciou TPM s cieľom vzájomnej výmeny informácií o organizovaní, plánovaní a riadení údržby. Počas týchto  rokov poskytuje vzdelávacie služby a inovatívny prístup pre manažérov údržby. Cech  je profesionálnym partnerom s vlastným know-how, ktorý poskytuje stredným a veľkým firmám kompletný servis od auditu systému údržby, návrhom stratégie údržby, realizáciou úspešných projektov  RCM i TPM, optimalizácie jednotlivých procesov údržby na požiadanie zákazníkov, ktoré nedosahujú požadovanú efektívnosť. Sústreďuje sa najmä na najsilnejší prvok v údržbe a to je „PRACOVNÍK“, jeho vzdelávanie a tréning ich zručností a odovzdávanie  ich znalostí pre nastupujúcu generáciu odborníkov, pre ktorú sú definované požiadavky už aj v Norme STN EN 15628:2015Údržba – Kvalifikácia pracovníkov údržby.

Pri svojej činnosti zohľadňuje normy kvality, bezpečnosti a environmentu. Rešpektuje normy údržby ako : STN EN 13 306 –  Terminológia údržby,  STN EN 15 341 –  Údržba – kľúčové ukazovatele výkonnosti, STN EN 13 269 – Údržba – Návod na prípravu zmlúv o údržbe, atď.

Medzi klientov spoločnosti patria najväčšie a najznámejšie slovenské firmy ako aj významní zahraniční investori.

Cech majstrov úzko spolupracuje s odbornými organizáciami a združeniami prislúchajúce do jednotlivých oblastí. Tento špičkový tím odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia garantuje špičkovú úroveň odovzdávaných praktických skúseností účastníkom tréningov a metodický podporuje úspešnú implementáciu najnovších požiadaviek, ako je napríklad Platforma 4. priemyselnej revolúcie „INDUSTRY 4.0“ .

Comments are closed.