Na stiahnutie

Plán vzdelávania 
Požiadavky praxe na údržbové systémy a skúsenosti  z implementácií TPM,  konferencia TU Liberec PDF  26.11.2014 

Komplexná produktívna údržba (TPM) - harmonizácia výroby a údržby - PDF 2014

Implementácia pilierov TPM, Národné fórum údržby 2013   PDF 7.6.2013

Prieskum 2013, súčasný stav údržby  PDF 7.6.2013

Ponuka workshopu v podniku "TPM  - Total Productive Maintenance"  DOC

Prednáška "Projektovanie efektívnych a spoľahlivých údržbových systémov"  PDF  31.10.2013

 

Comments are closed.